Att använda sig av tag clouds

Det finns många sätt att använda sig av SEO för att stärka pageranking på ens sajt, en metod är så kallad tag clouds. Här tittar vi närmare på vad detta är och vad de kan göra för ens sajt.

7381791-seo-tag-cloud

Vad är det?

Låt oss först definiera vad ett tag cloud är: ett samling nyckelord som används som tags i artiklar på en sajt. Normalt sett kommer dessa ord variera i storlek, detta är helt enkelt en indikation på hur ofta taggarna har använts på sajten.

I grund och botten är detta en samling länkar går ut över hela sajten. Ibland låter man dem ligga i en sidokolumn andra gånger gör man en separat undersida för dem.

Varför använda ett tag cloud?

Det finns ett antal olika anledningar till att använda sig av tag clouds, till att börja med så gör det ens sajt rikare på nyckelord, vilket kan vara till fördel ur SEO-synvinkel.

Det kan även användas som ett navigationsverktyg som låter användare hitta alla artiklar med en viss tag både snabbt och enkelt. Eller helt enkelt låta besökare veta vad man normalt sett skriver om på sin sajt genom att se vilka ord som är störst i sitt tag cloud.

Vad bör man tänka på med tag clouds?

Något väldigt viktigt när det gäller tag clouds är storleken. Har man på tok för många ord, en massa snarlika ord eller båda så riskerar man att länkarna inte blir lika betrodda och därför mindre betydelsefulla. Detta är speciellt sant om man alltid har sitt tag cloud i en sidokolumn och därmed alltid synligt.

För att undersöka ens pagerank så kan man använda sig av denna sajt, ser man att den har börjat gå ned kan man överväga att flytta sitt tag cloud till en separat sida och bara ha en länk till den synlig istället.